1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

1.1 Процедура за покупка: за да извършите покупка, просто трябва да следвате стандартната процедура, избирайки количеството, предпочитаните опции на продукта и да извършите потвърждение на избраните продукти  в количката. Няколко секунди след покупката ще получите потвърждение по имейл. ЗАБЕЛЕЖКА: Извършвайки поръчката в предвидените фази, клиентът декларира, че е прочел всички условия, предоставени му по време на процедурата за покупка, и напълно  приема  условията, посочени по-долу.

1.2 Плащане и доставка: За да платите поръчката, просто изберете метода, избран в процедурата за потвърждение. Плащанията с Paypal , кредитна карта, Apple Pay , Google Pay , Amazon, Satispay са моментални, но  ако сте избрали друг метод, моля, направете плащането  в рамките на 48 часа. Плащанията, извършени по банков път, ще се считат за приключени, след като бъдат окончателно налични по сметката или електронно кредитирани. Ако от друга страна сте избрали Кеш при доставка (плащане при доставка), всичко, което трябва да направите, е да изчакате доставката от доставчика. Пратката ще бъде извършена в рамките на 24/48 часа след получаване на плащане.   

  

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ 

За тези, които трябва да получат фактура, моля попълнете всички данни за адреса за фактуриране по време на процеса на покупка. Кодът на SDI и / или PEC са задължителни за електронното изпращане на фактурата през системата за електронно връчване. Много полезно е също така да ни уведомявате по имейл за необходимостта от получаване на фактура за покупка, така че лесно да я прегледате и да ускорите издаването ѝ. Комуникация чрез WhatsApp на номер 327-3217739 също е подходяща.   
   

 

4. ПРОДУКТИ - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНИ

Всички наши продукти отговарят на европейската директива 89/686 / ЕИО в съответствие със стандарта PR-EN 1836: 2005 / A1: 2007. 

Освен ако не е посочено друго, цените на продуктите, публикувани от Malinka italia, трябва да се считат с включен ДДС. Цените на продуктите се актуализират периодично от Malinka italia, като отменят и заменят предишните и са прилагат, ако продуктите са действително налични. Malinka italia си запазва правото да потвърждава или променя цените на продуктите, публикувани на нейния уебсайт или в информационни брошури и рекламни материали, към момента на потвърждаване на поръчката на Клиента. Техническите и функционални характеристики на продуктите, публикувани от Malinka italia чрез нейните промоционални съобщения и информационни брошури, са тези, съобщени от съответните производители. Malinka italia не поема отговорност за истинността и пълнотата на тази информация. Продуктите не се доставят на изпитателна основа. Въпреки че операторите на Malinka Italia могат да предоставят информация за характеристиките на продуктите, клиентът е отговорен за избора на поръчаните продукти. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

След като поръчката е направена с наложен платеж при доставка , поемате обвързващ ангажимент за сключване на трансакцията, като плащате определената а сума при доставката. Не се допускат последващи промени, след като поръчката бъде потвърдена в сайта, тя веднага се регистрира и е готова за изпращане от склада. Така че НЕ МОЖЕТЕ ДА :    

- Откажете доставката или  да не платите при доставка, като изпратите пакета обратно. 
- Откажете поръчката, когато пратката вече е в движение. 

Имате право на връщане (точка  2), но само след  редовно получаване и плащане на поръчката при доставка. Това е така, защото при плащане при доставка има разходи за услуга, които НАШЕТО ДРУЖЕСТВО ПОЕМА, като ги заплаща предварително на куриерската фирма, която ще ви достави поръчката. Така че, освен че е некоректно, е незаконно да откажете да платите при доставка, именно  защото имате задължение към нас, свързано с цената на наложения платеж , която ние поемаме предварително. Предварително ви предупреждаваме за това, тъй като вече е имало случаи на „псевдо-клиенти“, които са отказали доставката, без да заплатят поръчката. Правенето на такова нещо е пълна липса на уважение към нашата работа (както и липса на лоялност от ваша страна), но преди всичко това е изцяло за ваша сметка. В действителност, ако не се задължите да платите поръчката при доставка, вие сте длъжни да ни възстановите разходите за услугата НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, която ние сме заплатили  на транспортната компания, не по-късно от 7 дни от датата на не доставка. След този срок ние ще предадем законно документацията  на нашата Агенция за събиране на Вашето задължение. В този случай  вие ще поемете отговорността директно към  агенцията за по-нататъшните икономически и бюрократични тежести, произтичащи от неспазването на задължението ви.      

 

6. ЛИЧНИ ДАННИ GDPR,  ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) & АВТОРСКИ ПРАВА(COPYRIGHT )

Принципи:  Законодателен указ н. 196 от 30 юни 2003 г. („Кодекс относно защитата на личните данни“ -  Италия) предвижда защитата на хората и други субекти по отношение на обработката на лични данни. В съответствие с гореспоменатото законодателство (и впоследствие адаптирано към новия регламент за GDPR, който влезе в сила през май 2018 г.) обработването на лични данни на потребителите на този сайт ще се основава на принципите на коректност, законосъобразност и прозрачност и защита на поверителността и правата на всеки потребител. Цялата Cookie политика е налична , като кликнете тук . 

Администратор  на данни: съгласно чл. 13 от Законодателен указ от 30 юни 2003 г. n. 196 по отношение на защитата на личните данни, ние Ви информираме, че собственикът на обработването на предоставените от Вас данни е едноличен собственик на WonderStore – със седалище: Viale dei pini sud 129, 80014 Varcaturo . 

Лица, които отговарят за личните данни : личните данни ще бъдат известни само от субекти, изрично назначени от собственика и няма да бъдат съобщавани и / или разкривани на трети лица. Някои анонимни данни за достъп до сайта могат също да се съхраняват за чисто статистическа обработка. Достъпът до сайта предполага признаване и приемане на политиката за поверителност. За регулиране на обработката на лични данни, както се изисква от италианското законодателство, моля, свържете се с нас на info @ Malinka italia.com. Наш служителт ще бъде на ваше разположение в рамките на следващите 24/48 часа. 


„7Pixel Srl, в лицето на своя законен представител, е отговорно  за обработката на потребителските данни (имейл адрес) за управление на заявки за коментари в рамките на доверената програма на уебсайта www.trovaprezzi.it“. 

 

Бисквитки - Под „бисквитки“ имаме предвид текстов елемент, който се вмъква в твърдия диск на компютъра само след разрешение. Бисквитките имат функцията да оптимизират анализа на уеб трафика или нотификацията, когато се посещава определен сайт и позволяват на уеб приложенията да изпращат информация до отделни потребители. В тази връзка от сайта не се придобиват никакви потребителски данни. Бисквитките не се използват за предаване на лична информация, нито се използват така наречените постоянни бисквитки от всякакъв вид или системи за проследяване на потребителите.  

 

АВТОРСКИ ПРАВА (COPYRIGHT )- Съдържанието, описанията и фотографиите в този сайт са защитени с авторско право. Всяка неправомерна употреба - освен изрично разрешена от нашата компания - ще бъде преследвана в съответствие със закона.  Марката MALINKA е запазена марка и е наша  собственост, регистрирана в италианската служба за патенти и марки, съгласно заявка No. 302016000033824 от 04.04.2016. Тя  е защитена от авторското право и всяко неправомерно използване ще бъде преследвано съгласно закона.      

 

7. ПРАВО НА ОТКАЗ

В съответствие с разпоредбите на законодателен указа от  6 септември 2005 г. номер. 206 (и последващи изменения и допълнения), Потребителският, ако не е доволен от продуктите или съдържанието на услугите, закупени от Продавача, може да върне продуктите за своя сметка  или да се откаже от правото на предоставените  услуги и да получи възстановяване на вече платената сума . 

Процедура за възстановяване: За тази цел Клиентът трябва да се свърже с Продавача в рамките на 14 дни след доставката на продуктите или в рамките на 14 дни след закупуването на услугите, като изпрати съобщение чрез препоръчано писмо с обратна разписка (до адреса на WonderStore - Viale dei pini nord 24 - 80014 Varcaturo, ITALIA ), съдържащ цялата информация, необходима за коректната  обработка на информацията  за връщане и възстановяване. Това съобщение задължително трябва да съдържа цялата информация : a. изричната воля на клиента, че желае  да се откаже изцяло или частично от договора за покупко-продажба; б. номер и копие на документа (фактура или разписка по имейл), доказващо закупуването на поръчката, за която възнамерява да упражните правото на отказ; в. описанието и кодовете на продуктите, по отношение на които се упражнява правото на отказ. Възстановяването на разходите единствено по цената на продукта, ще бъде извършен от Продавача в рамките на 14 дни от получаване на съобщението чрез препоръчано писмо с обратна разписка. След получаване на съобщението, с което Клиентът съобщава волята си за упражняване на правото на отказ, Продавачът, ще провери съответствието с горните изисквания, и ще комуникира по електронна поща  с Клиента относно процедурата по връщане на стоката.  Поради хигиенични причини връщането на  козметични продукти  е невъзможно, ако са били отваряни  или е  нарушена целостта на оригиналната  опаковка.

 

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

Този договор е регламентиран от италианския закон. 
В случай че  потребителят  се намира в Италия, компетентен е Съдът по местоживеене или местожителство на потребителя. За всеки друг спор ще бъде компетентен Съдът в гр,Неапол. (Италия)
Потребителят може да използва извънсъдебната алтернативна процедура на Европейския съюз, достъпна на линка 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТИ

Бисквитките са малки текстови файлове, които посещаваните от потребителите сайтове изпращат до техните терминали, където се съхраняват, за да бъдат препредадени на същите сайтове при последващи посещения. Бисквитките се използват за различни цели, имат различни характеристики и могат да бъдат използвани както от собственика на сайта, който посещавате, така и от трети страни. 
По-долу ще намерите цялата информация за бисквитките, инсталирани чрез този сайт, и необходимата информация за това как да управлявате вашите предпочитания по отношение на тях.

БИСКВИТКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТОЗИ САЙТ

Използването на бисквитки от Malinka Italia Srl, със седалище в Нола, ул.  A. Laterizio  75, Ид. номер по ЗДДС IT 08022861218, собственик на този сайт, е част от Политиката за поверителност на същия; за цялата информация, изисквана от чл. 13 на Закона за Зашита на личните данни, наличен  тук . 

ТЕХНИЧЕСКИ БИСКВИТКИ, КОИТО НЕ ИЗИСКВАТ СЪГЛАСИЕ

A) Бисквитки, свързани с дейности, които са строго необходими за работата на сайта и за предоставянето на услугата: това са бисквитки, насочени към гарантиране на нормална навигация в сайта. В повечето случаи това са сесийни бисквитки.

Б) Бисквитки, свързани със запазване на предпочитанията и оптимизация: това  са бисквитки, които позволяват на потребителя да разглежда сайта в съответствие с избраните критерии (като език, валута, съдържание на количката по време на онлайн покупки), за да да позволят използването на предоставените услуги и / или да ги подобрят. В повечето случаи това са бисквитки, чиято максимална продължителност е 731 дни.

Всички технически бисквитки не изискват съгласие, следователно те се инсталират автоматично след достъп до сайта и не се използват за допълнителни цели.

БИСКВИТКИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СЪГЛАСИЕ

Всички бисквитки, различни от споменатите по-горе технически, се инсталират или активират само след съгласието, изразено от потребителя при първото посещение на сайта. Съгласието може да бъде изразено по общ начин, взаимодействайки с банера за кратка информация на целевата страница на сайта, по начина, посочен в този банер (чрез затваряне на банера или натискане на бутона OK, или чрез придвижване в  страницата или щракване върху който и да е негов елемент); или може да бъде доставено избирателно, съгласно посочените по-долу методи. Това съгласие се проследява при следващи посещения. Потребителят обаче винаги има възможност да оттегли изцяло или част от вече изразеното съгласие.

БИСКВИТКИ, УПРАВЛЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Бисквитките, управлявани от трети страни, също се инсталират през този сайт. По-долу ще намерите някои указания и линк към декларацията за поверителност и формуляра за съгласие на всеки от тях. За всички можете да изразите съгласието си, като затворите тази страница или отидете на друга страница на сайта.

A) ПРОФИЛИРАЩИ БИСКВИТКИ ЗА ЦЕЛИТЕ Н МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА
Използват се за предоставяне на реклама въз основа на интересите, изразени чрез сърфиране в интернет (OBA). 
Ще намерите по-долу името на третите лица, които ги управляват, и за всяка от тях връзката към страницата, където можете да получите информация за ползването и да изразите своето съгласие.

Google Doubleclick : 
Формуляр за политика за бисквитки и съгласие на 
https://www.google.com/settings/u/0/ads/pluginПравила за Yahoo бисквитки и формуляр за съгласие на https://info.yahoo.com/privacy/us /yahoo/opt_out/targeting/details.html Можете да контролирате някои от третите  страни, които инсталират бисквитки от този тип, също чрез сайта http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/

 
 

Б) РЕТАРГЕТИНГОВИ БИСКВИТКИ 
Използват се за изпращане на реклама на субекти, които преди това са посетили този сайт. Ще намерите по-долу името на третите лица, които ги управляват, и за всяка от тях връзката към страницата, където можете да получите информация за ползването и да изразите своето съгласие.

Google Doubleclick : 
Формуляр за политика за бисквитки и съгласие на 
https://www.google.com/settings/u/0/ads/pluginFacebook Правила за използване на бисквитки и формуляр за съгласие на https://www.facebook.com/about/privacy / 

В) БИСКВИТКИ В  СОЦИАЛНИ МРЕЖКИ Използват се за споделяне на съдържание в социалните мрежи. Ще намерите по-долу името на третите лица, които ги управляват, и за всяка от тях има връзка към страницата, където можете да получите информация за ползването и да изразите своето съгласие. 
Формуляр за бисквитки във Facebook и формуляр за съгласие на 
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Twitter : Формуляр за политика за бисквитки и съгласие на https://support.twitter.com/articles/20170405-your-privacy-

Youtube относно условията  : Формуляр за правила за бисквитки и съгласие на https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines https://www.google.com/settings/u/0/adsPinterest: Политика за бисквитки и формуляр за съгласие на https://about.pinterest.com/it/privacy-policy https://help.pinterest.com/it/articles/personalization-and-data-other-websites

Г) СТАТИСТИЧЕСКИ БИСКВИТКИ Те се използват за споделяне на съдържание в социалните мрежи. Ще намерите по-долу името на третите лица, които ги управляват, и за всяка от тях връзката към страницата, където можете да получите информация за ползването и да изразите своето съгласие. 

Правила за използване на 
бисквитки на Google Analytics и формуляр за съгласие на 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА УПРАВЛЯВАТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ СИ ЗА БИСКВИТКИТЕ ПРЕЗ ВСЕКИ ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР

Ако не знаете типа и версията на браузъра, който използвате, кликнете върху „Помощ“ в прозореца на браузъра в горната част, от който можете да получите достъп до цялата необходима информация.

Ако познавате типа нма браузъра си, кликнете върху този, който използвате за достъп до страницата за управление на бисквитките.

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl = it
Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265 


 

 

 

Product added to wishlist

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text